Emerson Resort & Spa, Catskills tog'larida joylashgan